เข้าชมของแพทย์

กองทุนสงเคราะห์

ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร

ระเบียบชมรม และระเบียบกองทุน

เปิดบัญชีเงินฝากวะดีอะห์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา หนองจอก เพื่อฮัจย์และอุมเราะห์

สำหรับสมาชิก

ช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

ช่วยเหลือสมาชิกที่บิดา มารดาเสียชีวิต

ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต

IMG_5369
489318
489322
489323
489324
489321
489320
1408622923081
IMG_25610131_195054
1461986176829
1455453839640
IMG_20160704_105340
IMG_20160417_085141
1443549765725
IMG_0824