ISLAMIC STUDIES LECTURER CLUB

OF BANGKOK

ชมรมวิทยากร

อิสลามศึกษา กรุงเทพมหานคร

doorofperception.com-islamic_architectur
สี่เหลี่ยม Activewear

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ 

  أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ          

แล้วเราได้ตั้งเจ้าให้อยู่บนแนวทางหนึ่ง ในเรื่องศาสนาที่แท้จริง

ดังนั้น จงปฏิบัติตามแนวทางนั้น และอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ตำ่

ของบรรดาผู้ไม่รู้

ซูเราะห์อัลญาซียะห์ อายะห์ที่ 18

580b57fcd9996e24bc43c545.png
 ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
  Channal 
fabf0bf538b326f7affdef81f39eb27c_600x450
UlFRgYcN.jpg
unnamed_edited.jpg
videoblocks-islamic-background-with-mode
logobkkedu.jpg

โองการจากคัมภีร์อัลกุรอาน

คลื่น

มูลนิธิไทยเศรษฐ์ มอบซะกาต 1000 ทุน

มูลนิธิไทยเศรษฐ์ โดย ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ และตระกูลไทยเศรษฐ์ ได้มอบซะกาตให้แก่คณะครูสอนศาสนา จากหลายสถาบัน รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย     ผู้ที่ขัดสนตามชุมชนต่างๆในกทม. และให้ รมช.กระทรวงเกษตรฯ คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ มาเป็นประธานในพิธี และ อ.อรุณ  บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติในพิธี ที่ห้องประชุม VIP  มูลนิธิเพื่อศูนย์กาลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยมีคุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลาง ๆ เป็นผู้ประสานงาน

Workshop

จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอิสลามศึกษา

ครั้งที่ 2

629702_edited.jpg

 การประชุมเพื่อนำเสนอโครงการ

โดยฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา

และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 พฤศจิกายน 2563 

สแต็คของนิตยสาร
Wave

Workshop

จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอิสลามศึกษา

ครั้งที่ 2

12-13 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมเอวันสตาร์ 

พัทยา ชลบุรี

การดำเนินการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและวิทยากรผู้สอน

 
สำนักงานน้อยที่สุด
logo ชมรม6_แก้ไข.jpg

ขอเชิญวิทยากรอิสลามศึกษาทุกท่าน

เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรม ฯชุดใหม่

26 พฤศจิกายน 2563

ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ์

ยินดีต้อนรับ

Workshopจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอิสลามศึกษา

21-23 ตุลาคม 2562  ณ ชื่นวารินรีสอร์ท ระยอง

คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอิสลามศึกษา โดยได้นำเสนอโครงการไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนโครงการ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในการให้คำแนะนำ และสนับสนุนวิทยากรอบรม

ISLAMIC EDUCATIONAL
Visit

โครงการเยี่ยมวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสที่ 12 กันยายน 2562  เขตมีนบุรี  

ร.ร.สุเหร่าทรายกองดิน 

ร.ร.ศาลาคู้

ร.ร.วังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)

วันพฤหัสที่ 19 กันยายน 2562  เขตวัฒนา เขตสวนหลวง 

ร.ร.สุเหร่าบางมะเขือ

ร.ร.วิจิตรวิทยา

ร.ร.สุเหร่าใหม่

ร.ร.วัดปากบ่อ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เขตหนองจอก

ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์

ร.ร.บ้านเจียรดับ

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ร.ร.สุเหร่าคลองสอง

ร.ร.คารีอุปถัมภ์

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  เขตบางกะปิ

ร.ร.บ้านบางกะปิ

ร.ร.ลำสาลี

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เขตคลองสามวา/ประเวศ

ร.ร.ประชาราษฎ์อุปถัมภ์

ร.ร.สุเหร่าสามวา

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 

ร.ร.สุเหร่าบึงหนองบอน

ร.ร.สุเหร่าจระเข้ขบ

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เขตสะพานสูง/ทุ่งครุ

ร.ร.สุเหร่าซีรอ

ร.ร.สุเหร่าทับช้างคลองบน

วันอังคารที่ 18  กุมภาพันธ์ 2653

ร.ร.นาหลวง

ร.ร.ราษฏร์บูรณะ

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563  

ร.ร.สุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา

ร.ร.สุเหร่าคลองลำเจียก เขตบึงกุ่ม

วันพฤหัสที่ 5 มีนาคม 2563

ร.ร.สุเหร่าแสนแสบ เขตคลองสามวา

ร.ร.สุเหร่าลำนายโส เขตลาดกระบัง

พิธีเปิดห้องละหมาด

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

โครงการเชื่อมสัมพันธ์ ฯ

โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม (คลองตัน)